Konferencja przeniesiona na 15 - 17 września 2021 roku

 

 

 

ABOUT CONFERENCE

 

 

POLISH SOCIETY OF MAGNESIUM SCIENCE
of the name of prof. Julian Aleksandrowicz
UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES IN LUBLIN

We are pleased to invite to participate in

 

XVIII International Conference of the Polish Society of Magnesium Science
of the name of prof. Julian Aleksandrowicz

„The importance of elements in various aspects of human life”

 

The conference is organized under the auspices of
University of Life Sciences in Lublin

 

_________________________________________________________________________

 

O KONFERENCJI

 

POLSKIE TOWARZYSTWO MAGNEZOLOGICZNE
im. prof. Juliana Aleksandrowicza
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w

XVIII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego
im. prof. Juliana Aleksandrowicza
„Znaczenie pierwiastków w różnych aspektach życia człowieka”

Konferencja organizowana pod patronatem

Jego Magnificencji Rektora

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz