Aktualności

Zapiski z życia Profesora

2017-12-22 13:13:00

Profesor Julian Aleksandrowicz przyciągał do siebie osoby o różnych zainteresowaniach. Jedną z nich, była znana aktorka, piosenkarka i pisarka Lucyna Winnicka, która w latach siedemdziesiątych XX wieku odbyła fascynującą podróż na Wschód, nie tak typową jak modne ówcześnie hipisowskie „pielgrzymki", ale pełną refleksji podróż w inny świat. Owocem tej podróży była książka, Podróż dookoła świętej krowy. Ukazała się ona w roku 1987, ale wcześniej jej fragmenty publikował „Przekrój". Autorem wstępu do książki Lucyny Winnickiej był prof. Julian Aleksandrowicz. Sam był autorem licznych prac dotyczących najczęściej, choć nie wyłącznie, zdrowia - rozumianego, na sposób holistyczny. Lucyna Winnicka, wraz z dziennikarką Agnieszką Metelską założyły "Akademię Życia im. prof. J. Aleksandrowicza" i sporządziły rejestru inicjatyw , które wyszły spod ręki patrona Akademii, żarliwego propagatora medycyny holistycznej. Wykonały tę benedyktyńską pracę, "aby ośmielić i natchnąć optymizmem wszystkich nieco "szalonych" wizjonerów". Tacy zawsze mieli wstęp do domu Profesora i nigdy nie obawiał się, że narażą na szwank dobre imię uczonego.


 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz