CONFERENCE FEES

Account number:

Bank Pekao S.A. 08 1240 2500 1111 0010 8921 7796 with a note "PTMag Conference 2020"

 

The conference fee includes:

Conference materials, certificate of participation, coffee breaks, dinners (24 and 25/09/2020),

welcome party (23/09/2020), banquet (24/09/2020), city tour (24/09/2020),

with accommodation fee - 2 nights in single or double rooms (23/24 and 24/25 09.2020).

 

Parking at the VICTORIA hotel is paid extra (28 PLN / day).

 

OPŁATY KONFERENCYJNE

 

Nr konta:

Bank Pekao S.A. 08 1240 2500 1111 0010 8921 7796 z dopiskiem „Konferencja PTMag 2020”

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

Materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady (24 i 25.09.2020),

welcome party (23.09.2020), bankiet (24.09.2020), wycieczka po zabytkach Lublina (24.09.2020),

przy opłacie z noclegiem – 2 noclegi w pokojach 1 lub 2 – osobowych (23/24 i 24/25 09.2020 r.).

 

Parking przy hotelu VICTORIA płatny dodatkowo (28 PLN/doba).

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz