Important dates

 

Opening of registration, abstract submission and fee payment
Deadline for abstract submission
Acceptance notification
Deadline for the first registration and conference fee
Deadline for registration and conference fee
Conference

March 25, 2020
May 31, 2020
June 15, 2020
May 31, 2020
July 31, 2020
September 23-25, 2020

 

 

Ważne daty

 

Rozpoczęcie rejestracji, przyjmowania streszczeń prac oraz opłat
Ostateczny termin nadsyłania streszczeń prac
Powiadomienie o akceptacji wystąpienia
Ostateczny termin dokonania I rejestracji i opłaty konferencyjnej
Ostateczny termin dokonania II rejestracji i opłaty konferencyjnej
Konferencja

25 marca 2020
31 maja 2020
15 czerwca 2020
31 maja 2020
31 lipca 2020
23-25 wześnia 2020

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz