JOURNAL OF ELEMENTOLOGY

Editorial Staff

Journal of Elementology

Journal Title Abbrev. - J. Elem.

ISSN – 1644-2296
DOI: 10.5601

Editor in-Chief

Teresa Wojnowska

UWM Olsztyn, Poland

Deputy Editor in-Chief
Józef Koc

Sławomir Krzebietke

UWM Olsztyn, Poland

Co-Editors

Katarzyna Glińska-Lewczuk - UWM Olsztyn, Poland

Witold Grzebisz - UP Poznań, Poland

Ireneusz Kowalski - UWM Olsztyn, Poland

Sławomir Krzebietke - UWM Olsztyn, Poland

Jan kucharski - UWM Olsztyn

Wacław Mozolewski - UWM Olsztyn, Poland

Leonardo Della Salda - University of Teramo, Italy

Stanisław Sienkiewicz - UWM Olsztyn, Poland

Józef Szarek - UWM Olsztyn, Poland, Poland

Jadwiga Wierzbowska - UWM Olsztyn, Poland

Secretary-Editor

Ewa Mackiewicz-Walec

Jadwiga Wierzbowska

Executive Editor

Izabela Cirut

DTP

Adam Głowacki

 

English Language Proofreading

Jolanta Idźkowska

English Language Consultant

Wayne Melgaard

Statistical Reviewer

Janusz Gołaszewski

Webmaster

Sławomir Krzebietke

www.uwm.edu.pl/jelementol

EDITORIAL OFFICE

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Oczapowskiego Street 8, 10-719 Olsztyn, Poland

phone: +48 89 523 32 31, +48 89 523 33 73

e-mail: jelementol@uwm.edu.pl

http://jsite.uwm.edu.pl/

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz