Adiunkt - UWM w Olsztynie - Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska; Rzeczoznawca SITR w zakresie  chemii rolnej i ochrona środowiska, przyroda, łowiectwo, środowisko naturalne, produkcja i hodowla roślin

Zainteresowania naukowe

Chemiczne i organiczne zanieczyszczenia gleb, nawożenie roślin ogrodniczych i rolniczych, doradztwo nawozowe, zagospodarowanie produktów odpadowych, właściwości chemiczne gleb, wpływ  nawożenia na  wysokość i jakość plonów roślin ogrodniczych i rolniczych.

Publikacje:

https://orcid.org/0000-0003-4777-5551

Scopus - Author ID: 35749983100

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz