ORGANIZERS / KOMITET ORGANIZACYJNY

 

The conference is organised by Polish Society of Magnesium Science

of the name of prof. Julian Aleksandrowicz (PTMag)

Konferencja jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Magnezologiczne

im. Juliana Aleksandrowicza (PTMag)

 

 

President / Przewodniczący:

Dr hab. Przemysław Tkaczyk, UP Lublin

 

Vice-President / Wiceprzewodniczący:

Dr hab. Eng. Sławomir Krzebietke, Redaktor Naczelny Journal of Elementology, UWM Olsztyn

 

Secretary / Sekretarz:

Dr Anna Boguszewska-Czubara, UM Lublin

 

Members / Członkowie:

Dr inż. Małgorzata Stryjecka, PWSZ Chełm

Dr Dorota Luchowska-Kocot, UM Lublin

Dr inż. Anna Gątarska, UWM Olsztyn

Dr Monika Bojanowska, UP Lublin

Mgr inż. Magdalena Kurzyna-Szklarek, UP Lublin

Mgr Łukasz Kurach, UM Lublin

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz