PUBLICATION / PUBLIKACJE

It is possible to publish papers in selected scientific journals
Istnieje możliwość druku prac w wybranych czasopismach naukowych

 

Journal of Elementology (IF2021 – 0,923; MEiN – 70 pkt.)

Publication fee / Koszt publikacji: 300 Euro +VAT (per / za 30 000 characters / znaków)

http://jsite.uwm.edu.pl/

 

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences (IF2021 – 2,736; MEiN – 100 pkt.)

Publication fee / Koszt publikacji: 1950 PLN + VAT (max 30 pages / stron)

http://journal.pan.olsztyn.pl/

 

Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM) (IF2021 1,603; MEiN – 100 pkt.)

Publication fee / Koszt publikacji: 67 Euro przedpłata / prepayment +
670 Euro after acceptation of manuscript / po akceptacji pracy

https://www.aaem.pl/

 

Open Chemistry (IF2021 – 1,977; MEiN – 70 pkt.)

Publication fee / Koszt publikacji: 700 Euro + VAT

https://www.degruyter.com/journal/key/chem/html

 

International Agrophysics (IF2021 – 1,627; MEiN – 100 pkt.)

Publication fee / Koszt publikacji: 3500 PLN + VAT

http://www.international-agrophysics.org/

 

Przemysł Chemiczny (IF2021 – 0,490; MEiN – 70 pkt.)

Publication fee / Koszt publikacji: 700 PLN + VAT ( per page of print / za stronę do druku)

https://przemyslchemiczny.com/

 

Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus (IF2021 – 0,695; MEiN – 100 pkt.)

Publication fee / Koszt publikacji: 1600 PLN + VAT (to / do 12 pages / stron)

https://up.lublin.pl/nauka/wydawnictwo/

 

Agronomy Science (MEiN – 70 pkt.)

Publication fee / Koszt publikacji: 500 PLN + VAT

https://czasopisma.up.lublin.pl/index/php/as

 

 

The publication ought to comply with the scope and editorial requirements of the journals!

Please send your manuscript directly to the publisher!

Prace należy przygotować zgodnie z tematyką oraz wymaganiami edytorskimi czasopism!

Manuskrypt prosimy przesłać bezpośrednio do wydawnictwa!

 

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz