Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. Prof. Juliana Aleksandrowicza, jest dobrowolnym, samorządnym, stowarzyszeniem naukowym, zrzeszającym osoby fizyczne i prawne, zainteresowane badaniami i popularyzacją zasad ochrony zdrowia społecznego w oparciu o wykorzystanie działania na organizm człowieka i jego środowisko magnezu i innych pierwiastków oraz przeciwdziałaniu szkodliwemu wpływowi pierwiastków toksycznych.


Towarzystwo jest członkiem
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES RECHERCHES MAGNESIUM

Międzynarodowe Towarzystwo dla Rozwoju Badań nad Magnezem


Statut PTMag

Deklaracja członkowska

 

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz