Członkostwa honorowe PTMag

 

 

2023

Prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska  - prezes honorowy

Prof. dr hab. Witold Grzebisz – członek honorowy

2016

Prof. dr hab. Alfreda Padzik-Graczyk – członek honorowy

Prof. dr hab. Aleksander Skotnicki – członek honorowy

Prof. dr hab. Lech Walasek – członek honorowy

Prof. dr hab. Teresa Wojnowska – członek honorowy

Mgr Tadeusz Wojtaszek – członek honorowy

2004

Dr Jerzy Oleszkiewicz – członek honorowy

Prof. dr hab. Tadeusz Kozielec – członek honorowy

Prof dr hab. Kazimierz Pasternak – członek honorowy

1997

Prof. dr Jean Durlac – członek honorowy

1996

Prof. dr hab. Adam Hulanicki – członek honorowy

Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam– członek honorowy

 

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz