WYDARZENIA

 


Posiedzenie Zarządu Głównego.
W dniu 5.03.2016 r., w Warszawie, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,  odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTMag.  
Więcej >>>


Jubileusz - 80.ta rocznica urodzin prof. dr hab.  Alfredy Padzik-Graczyk.  Więcej >>>


W dniach 4 - 6 wrzesnia 2016 r., w Olsztynie, odbędzie się XVI Miedzynarodowa Konferencja PTMag oraz XIII Sympozjum.  Więcej >>>


W dniach 4-6 września 2016 r., na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie, odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencji Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza „Jawny i Utajony Niedobór Magnezu” oraz XIII Sympozjum z cyklu Pierwiastki Śladowe w Środowisku–Problemy Ekologiczne i Analityczne.

W pierwszym dniu Konferencji odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza, na którym wybrano nowy Zarząd Towarzystwa (sprawozdanie z wydarzenia zamieścimy w późniejszym terminie).
Miło nam również poinformować o przyjęciu przez Zarząd Główny PTMag, w poczet Członków Honorowych Towarzystwa, mgr Tadeusza Wojtaszka, kierownika Programu "Woda dla Zdrowia".

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz