2018

 


Szanowni Państwo

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Andrzej Papierkowski pierwszy Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 listopada o godzinie 1200 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Lipowej w Lublinie.

 

Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego


 

 

XVII Konferencja PTMag  13-15 września 2018 Warszawa

 

          

Fotorelacja z XVII Konferencji PTMag 13-15 września 2018, Warszawa, Poland

 

  W dniach 13–15 września 2018 r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CNBCh UW) odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza, II Sympozjum Polsko-Niemieckie. Konferencja ma już blisko 30-letnią tradycję, a w tym roku była współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, Centrum Nauk Biologiczno–Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem tegorocznej konferencji była rola magnezu i innych biopierwiastków w różnych dziedzinach: medycynie, weterynarii, farmakologii, nauce o żywności, ekologii, rolnictwie, innych naukach o życiu i środowisku. Nieprzypadkowo konferencja odbyła się w CNBCh UW, miejscu, gdzie interdyscyplinarne badania i nowe technologie spotykają się z biznesem. Celem konferencji było bowiem umożliwienie spotkania osobom zainteresowanym rolą biopierwiastków w różnych dziedzinach życia, naukowcom prowadzącym badania o tej tematyce, przedstawicielom biznesu związanego z biopierwiastkami. Dzięki temu konferencja miała charakter interdyscyplinarny i była doskonałą okazją do nawiązania współpracy zarówno o charakterze naukowym, jak i komercyjnym. W konferencji udział wzięło 56 osób, w tym 21 z zagranicy. Byli przedstawiciele dziesięciu krajów: Polski, Niemiec, Włoch, Francji, Szwajcarii, Austrii, Finlandii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. oraz Korei Południowej. Wśród uczestników byli przewodniczący oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (PTMag), Międzynarodowego Towarzystwa Rozwoju Badań nad Magnezem (SDRM), Niemieckiego Towarzystwa Badań nad Magnezem (Gesellschaft für Magnesium-Forschung e.V.) i Austriackiego Towarzystwa Badań nad Magnezem (ÖGMF). Konferencja została otwarta przez Panią prof. Magdalenę Maj-Żurawską, Przewodniczącą Komitetu Naukowego Konferencji i Wiceprezes Zarządu Głównego PTMag. Następnie przybyłych gości powitali kolejno: Pani dr hab. Marzena S. Brodowska, Prezes Zarządu Głównego PTMag, Pan prof. Andrzej Kudelski, Dziekan Wydziału Chemii UW oraz Pani prof. Ewa Bulska, Dyrektor CNBCh UW. Podczas otwarcia konferencji o historii PTMag opowiedział jego współzałożyciel i jednocześnie uczeń prof. Aleksandrowicza – prof. Aleksander Skotnicki. W swojej prezentacji podkreślił, jak ważną rolę odgrywają nauczyciele w życiu każdego człowieka i jak wiele zawdzięcza Profesorowi. W ramach konferencji odbyły się cztery sesje naukowe: Biopierwiastki w naukach medycznych (2 sesje), Biopierwiastki w żywności i rolnictwie oraz Biopierwiastki w chemii analitycznej. Podczas sesji wygłoszonych zostało 14 wykładów. Ponadto, Pani prof. Federica Wolf (Przewodnicząca SDRM) oraz Pani prof. Ewa Bulska wygłosiły wykłady otwierające konferencję. Uczestnicy konferencji mogli również zaprezentować wyniki swojej pracy podczas sesji plakatowej. Pokazanych zostało na niej 14 plakatów o zróżnicowanej tematyce. W konkursie na najlepszy plakat zwyciężył Pan prof. Shang-Jin Kim z Korei Południowej, prezentując poster zatytułowany Effects of Exhaustive Swimming on Body Magnesium Redistribution, a wyróżnienia otrzymały: Pani dr hab. Marzena Brodowska z Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych w Lublinie za plakat Sodium and Chlorine Content in the Main and By-Product Yield of the Spring Forms of Rape and Wheat Depending on the Fertilization with Sulfur, Magnesium and Differentiated Ratio of N:P:K oraz Pani mgr Agata Jagielska z CNBCH UW za plakat Mass Spectrometry for Elemental Analysis of Atherosclerotic Plaque. Tematyka roli magnezu jest niezwykle istotna i aktualna. Dlatego też organizację konferencji wsparli partnerzy: Eppendorf Polska, Argenta, Wydawnictwo Malamut, Analityka, Biomaxima, Muszynianka, Inex. Naukowa wartość konferencji została również uznana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie przyznaniem punktów edukacyjnych dla uczestników lekarzy. Pani prof. Magdalena Maj-Żurawska tak tłumaczyła znaczenie organizacji tego wydarzenia: „Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwolił na wieloaspektowe spojrzenie na problem niedoborów magnezu w społeczeństwie, żywności, rolnictwie oraz na ich konsekwencje. Skutki niedoborów coraz wnikliwiej przedstawiają biochemicy, biolodzy molekularni, lekarze i naukowcy innych specjalności. Dlatego też tak ważne jest organizowanie spotkań naukowych prowadzących do wieloaspektowych dyskusji, owocujących nawiązaniem nowych kontaktów i rodzących nowe pomysły. Wszystko to prowadzi do interdyscyplinarnej międzynarodowej współpracy z udziałem zarówno naukowców jak i przedstawicieli biznesu.”

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz