Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz