ORGANIZING COMMITTEE / KOMITET ORGANIZACYJNY

 

 

President / Przewodniczący:

PhD Jolanta Domańska, UP Lublin, Poland

 

Vice-President / Wiceprzewodniczący:

PhD, DSc. Marta Tomczyńska-Mleko, UP Lublin, Poland

 

Secretariat / Sekretariat:

PhD Małgorzata Stryjecka, PANS  Chełm, Poland

PhD Marzena Pabich, UP Lublin, Poland

 

PhD Monika Bojanowska, UP Lublin, Poland

PhD Paweł Muszyński, UP  Lublin, Poland

 

Members / Członkowie:

MSc. Paulina Bogusz, UP Lublin, Poland

MSc. Urszula Zimnoch, UP Lublin, Poland

PhD Dorota Luchowska-Kocot, UM Lublin, Poland

PhD Anna Horecka, UM Lublin, Poland

PhD Anna Hordyjewska, UM Lublin, Poland

PhD Renata Żelazowska, UM Lublin, Poland

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz