TRAVEL INFORMATION / KOMUNIKACJA

Do Hotelu Focus bezpośrednio dojeżdża tylko autobus linii 20. Z dworca PKP i PKS  nie ma jednak bezpośredniego połączenia z Hotelem Focus.

Dojazd do Hotelu Focus komunikacją miejską:

  1. z Dworca Głównego PKP: na przystanku ”Dworzec Gł. PKP 02” (plac Dworcowy) należy wsiąść w autobus linii 13 lub 30 i dojechać do przystanku ”Ogród Saski 03” (al. Racławickie) lub następnego ”KUL 03” (al. Racławickie), gdzie należy się przesiąść do autobusu linii 20. Autobus linii 20 dojeżdża do przystanku ”Skowronkowa NŻ 01” (al. Warszawska), który znajduje się w odległości 180 m od Hotelu Focus.

Uwaga: na przystanku ”Skowronkowa NŻ 01” (al. Warszawska) autobus linii 20 zatrzymuje się tylko na żądanie.

Przystanek ”Dworzec Gł. PKP 02” jest po lewej stronie przed głównym wejściem do dworca kolejowego.

  1. z Dworca Głównego PKS: na przystanku ”Dworzec Gł. PKS 02” (al. Tysiąclecia) należy wsiąść w autobus linii 2, 4, 18, 31 lub 57 albo trolejbus linii 150 i dojechać do przystanku ”Ogród Saski 03” (al. Racławickie) lub następnego ”KUL 03” (al. Racławickie). Następnie autobusem linii 20 dojechać do przystanku ”Skowronkowa NŻ 01” (al. Warszawska), który znajduje się w odległości 180 m od Hotelu Focus.

 

            Uwaga: na przystanku ”Skowronkowa NŻ 01” (al. Warszawska) autobus linii 20 zatrzymuje się tylko na żądanie.

3.    dojazd z Dworca Głównego PKP i Dworca Głównego PKS bez przesiadki: wsiąść w autobus linii 18 lub 30 i dojechać do przystanku ”Skansen 01” (ul. Zbożowa), który znajduje się w odległości 600 m od Hotelu Focus. Następnie po przejściu skrzyżowania ul. Zbożowej z al. Warszawską należy iść na zachód wzdłuż al. Warszawskiej.

W bilety można zaopatrzyć się w biletomatach, autobusach i trolejbusach.

Połączenia w Lublinie można sprawdzić na stronie: https://jakdojade.pl/

Mapa Lublina

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16MvIdIPobT8d_FFR5NLIRIxkcrilr_w&usp=sharing
 

There is no direct connection to the Focus Hotel by bus either from Main Railway Station and Main Bus Station. Only bus number 20 goes to the Focus Hotel. However, it does not stop at the PKP and PKS Stations.

To get to the Focus Hotel by public transport:

  1.  from the Main Railway Station: at the "Dworzec Gł. PKP 02" stop (Plac Dworcowy) take the bus line 13 or 30 and get to the "Ogród Saski 03" stop (Racławickie Avenue) or the next one "KUL 03" (Racławickie Avenue). Then, take the bus number 20 to the stop "Skowronkowa NŻ 01" (Warszawska Avenue), which is located only 180 m from the Focus Hotel.

Note: at the stop "Skowronkowa NŻ 01" (Warszawska Avenue) the bus line 20 stops only on request.

The stop "Dworzec  Gł. PKP 02" is on the left side in front of the main entrance to the railway station.

  1. from the Main Bus Station: at the "Dworzec Gł. PKS 02" stop (Tysiąclecia Avenue) take the bus no. 2, 4, 18, 31 or 57 or the trolleybus no. 150 and get to the "Ogród Saski 03" stop (Racławickie Avenue) or the next one "KUL 03" (Racławickie Avenue). Then, take the bus number 20 to the stop "Skowronkowa NŻ 01" (Warszawska Avenue), which is located 180 m from the Focus Hotel.

 

            Note: at the stop "Skowronkowa NŻ 01" (Warszawska Avenue) the bus line 20 stops only on request.

 

  1. from the Main Railway Station and the Main Bus Station without changing trains: take the bus no. 18 or 30 and get to the "Skansen 01" stop (Zbożowa St.), which is located 600 m from the Focus Hotel. Then, after passing the crossroads of Zbożowa Street with Warszawska Avenue, go west along Warszawska Avenue.

Tickets can be purchased at ticket machines in buses, trolleybuses and bus stops.

Connections in Lublin can be checked on the website: https://jakdojade.pl/

Maps of Lublin

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16MvIdIPobT8d_FFR5NLIRIxkcrilr_w&usp=sharing
 

Telephone numbers for taxis

tel. 81 511 11 11
tel. 81 745 01 91
tel. 791 511 111

tel. 81 524 00 00
tel. 81 196 62
tel. 81 196 21

tel. 81 744 22 22

tel. 737 737 737

tel. 695 919 919
tel. 81 191 91

tel. 81 444 44 44
tel. 81 196 88

tel. 81 555 55 55
tel. 81 196 25
tel. 81 532 96 25

tel. 81 777 77 77

tel. 81 533 33 33
tel. 81 196 26


 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz